Thêm phà cao tốc chất lượng cao hoạt động tuyến Hà Tiên - Phú Quốc

Công ty TNHH MTV Thạnh Thới mở thêm tuyến phà cao tốc hoạt động tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại.

Công ty TNHH MTV Thạnh Thới mở thêm tuyến mới Hà Tiên – Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Đến nay, Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã đưa 6 phà cao tốc chất lượng cao vào phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và tham quan du lịch của du khách đến huyện đảo Phú Quốc.

Như vậy đến nay, mỗi ngày từ Hà Tiên sẽ có 10 chuyến phà ra Phú Quốc cập cảng Đá Chồng thuộc xã Bãi Thơm, cảng Vịnh Đầm thuộc xã Dương Tơ và cảng Bãi Vòng thuộc xã Hàm Ninh và 10 chuyến phà từ Phú Quốc vào Hà Tiên, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như nhu cầu tham quan du lịch của du khách đến huyện đảo Phú Quốc.

Nguồn: Báo Cần Thơ