Hotline: 0948.860.866 (Hưng)
Sài Gòn: 0941.144.524
Phú Quốc: 0944.454.470

Địa chỉ mới của chuyển hàng Sài Gòn - Phú Quốc (chành xe Thái Hưng)

November 25th at 12:00am| Category: | Tags:
Địa chỉ mới của chuyển hàng Sài Gòn - Phú Quốc (chành xe Thái Hưng)

Công ty vận tải Sài Gòn - Phú Quốc xin thông báo đến quý khách hàng:

Chi nhánh chuyển hàng Sài Gòn - Phú Quốc đã dời đến địa chỉ mới tại:

Tổ 3, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc

Một số hình ảnh chi nhánh vận tải Sài Gòn Phú Quốc

chi nhánh vận tải Phú Quốc

chi nhánh vận tải Phú Quốc

chi nhánh vận tải Phú Quốc

chi nhánh vận tải Phú Quốc

BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN HÀNG PHÚ QUỐC

Mời khách hàng tham khảo bảng báo giá của chành xe Phú Quốc - Thái Hưng - công ty TNHH Thái Hưng Phú Quốc

Xem báo giá